ONLINE KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

Bilimsel Program

Bilimsel Program

23.02.2019 - CUMARTESİ

8:30 - 9:00
SEMPOZYUM KAYIT
9:00 – 9:30
SEMPOZYUM AÇILIŞ
 
1. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İsmail Mete İTİL – Prof. Dr. Murat CELİLOĞLU
9:30 - 9:45 
Dünya’da, Türkiye’de ve İzmir’de Obstetrik Hemorajiler ve Anne Ölümleri
Op. Dr. Leyla MOLLAMAHMUTOĞLU
9:45 – 10:00
Peri/Postpartum Hemorajilerde Tanım, Tanı, Sınıflama ve Etyoloji
Doç. Dr. Ali AKDEMİR
10:00 – 10:15
Alt Genital Traktus Travmaları: Laserasyonlar (Serviks, Vajen, Perine) & Hematomlar
Öğ. Gör. Dr Çağdaş ŞAHİN
10:15 – 10:45
Tartışma
10:45 – 11:15
ARA
 
2. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fuat AKERCAN – Prof. Dr. Fatih ŞENDAĞ
11:15 – 11:30 
Üst Genital Traktus Travmaları: Uterus İnversiyonu, Uterus Rüptürü
Doç. Dr. Cüneyt Eftal TANER
11:30 – 11:45
Postpartum Uterus Atonisi:  Risk Faktörleri, Tıbbi ve Cerrahi Tedavi Seçenekleri ve Tedavi Seçimi
Doç. Dr. Egemen ERTAŞ
11:45 – 12:00
Uterus Atonisi’nde Tıbbi  Tedavi: I- Uterotonikler & II- Uterin Kompresyon (Bimanuel Masaj, Packing, Balon Tamponat)
Prof. Dr. Semra ORUÇ KOLTAN
12:00 – 12:30
Tartışma
12:30 – 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
 
3. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Serdar ÖZŞENER – Prof. Dr. Aydın ÖZSARAN
13:30 – 13:45
Uterus Atonisi’nde   Konservatif Cerrahi Tedavi - I:  Kompresyon (Packing, Balon Tamponat, Uterin Kompresyon Sütürleri)
Doç. Dr. Ali AKDEMİR
13:45 – 14:00
Cerrahi Açıdan Topografik  Pelvik Anatomi
Dr. Öğr. Üyesi Nuri YILDIRIM
14:00 – 14:15
Uterus Atonisi’nde Radikal Cerrahi Tedavi: Peripartum Histerektomi
Prof. Dr. Coşan TEREK
14:15 – 14:30
Uterus Atonisi’nde   Konservatif Cerrahi Tedavi - II:  Devaskülarizasyon  Teknikleri (Uterin Arter Ligasyonu, Hipogastrik Arter Ligasyonu)
Prof. Dr. Teksin ÇIRPAN
 
14:30 – 15:00
Tartışma
15:00 – 15:30
ARA
 
4. OTURUM
Oturum Başkanları:Prof.Dr.Murat ULUKUŞ–Dr.Öğr.Üyesi Özgür Deniz TURAN
15:30 – 15:45
Obstetrik Hemorajilerde Tıbbi ve İntra/Post-Operatif Komplikasyonlar
Doç. Dr. Özgür YENİEL
15:45 – 16:00
Konjenital/Akkiz Koagülasyon Sistemi Bozukluklarından Kaynaklanan Obstetrik Hemorajilerde Kan/ Kan Ürünleri ve Hemostatik  Ürünlerin Kullanımı
Öğ. Gör. Dr. Çağdaş ŞAHİN
16:00 – 16:15
Obstetrik Hemoraji’lerde Girişimsel Radyoloji: Devaskülarizasyon (Oklüzyon/Embolizasyon)
Prof. Dr. Mustafa PARILDAR
16:15 – 16:45
Tartışma

24.02.2019 - PAZAR

 
5. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sermet SAĞOL– Prof. Dr. Mert KAZANDI
09:00 - 9:15
Plasenta İnvazyon ve Yerleşim Anomalilerinde Etyoloji, Risk Faktörleri, Tanı, Takip ve Doğum Zamanlaması
Doç. Dr. Mete ERGENOĞLU
09:15 - 09:30
Sezaryen’de Uterus Kesisinin Sütürizasyon Tekniği Plasenta İnvazyon Anonamlileri İçin Bir Risk Faktörü mü?
Öğ. Gör. Dr. İsmet HORTU
09:30 - 09:45
Plasenta Previa’nın Eşlik Ettiği Plasenta İnvazyon Anomalilerinde Konservatif Yönetim
Op. Dr. Fırat ÖKMEN
09:45 – 10:15
Tartışma
10:15 - 10:45
ARA
 
6. OTURUM 
Oturum Başkanları: Prof. DR. Sait YÜCEBİLGİN – Prof. Dr. Tayfun ÖZÇAKIR
10:45 – 11:05
Plasenta Previa’nın Eşlik Ettiği Plasenta İnvazyon Anomalilerinde Radikal Cerrahi (Peri-Partum Histerektomi)
Prof. Dr. Teksin ÇIRPAN
11:05 – 11:25
Plasenta Previa’nın Eşlik Ettiği Plasenta İnvazyon Anomalilerinde Uterus Koruyucu Cerrahi (İnvaze Sahanın Segmental Eksizyon/Rezeksiyonu)
Prof. Dr. Teksin ÇIRPAN
11:25 – 12:00 
Tartışma
12:00 - 13:00
ÖĞLE YEMEĞİ
 
7. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr.Nedim KARADADAŞ –Prof. Dr.Semra KARAMAN
13:00 - 13:15
Obstetrik Hemoraji Cerrahilerinde Aneljezi ve Anestezi
Öğ. Gör. Dr. Asuman SARGIN
13:15 – 13:30
Obstetrik Hemorajilerde Şok ve Yönetimi 
Prof. Dr. Semra KARAMAN
13:30 – 13:45
Obstetrik Hemorajilerde Multidisipliner Yaklaşım, Müdahale Algoritması
Prof. Dr. Teksin ÇIRPAN
13:45 – 14:15
Tartışma
14:15 – 14:45
ARA
14:45-15:45

8. OTURUM - SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Teksin ÇIRPAN – Doç. Dr. Ali AKDEMİR

(Her bir sözel bildiri süresi yedi dakikadır)

1- Op. Dr. Hüseyin Ekici - Plasental adezyon anomalilerinde uterus koruyucu cerrahi: Uterine arter ligasyonu ve alt segment turnike yöntemi
2-Op. Dr. Metehan İmamoğlu - Plasenta adezyon anomalileri: Peripartum histerektomi ve uterus koruyucu cerrahide kompresyon sütürleri
3-TUĞBA TAHTA - ABORTUS İMMİNENS VE HEMŞİRELİK BAKIMI
4- Op. Dr. Duygu ADIYAMAN - Koryon villus örneklemesi sonrası gelişen masif intra-abdominal kanama: Olgu sunumu
5- Op. Dr. HAKAN GÖLBAŞI - Makroskopik Hematüri İle Başvuran Membranöz Plasenta Perkreata Olgu Sunumu

15:45-16:00 ARA
 
9. OTURUM: OBSTETRİK HEMORAJİLERDE EBELİK
Oturum başkanı: Doç. Dr. Levent AKMAN - Doç.Dr. Hafize ÖZTÜRK CAN
16:00 – 16:15
Ebelik eğitiminde obstetrik hemorajinin yeri ve koruyucu yaklaşımlar
Prof.Dr. Neriman SOĞUKPINAR
16:15 – 16:30
Doğum eyleminde yapılan uygulamaların postpartum hemorajilere etkisi
Uzman Hemşire Ayşe EMİNOV
16:30 – 16:45
Obstetrik hemorajilerin yönetiminde kültürlerarası  uygulamalar
Doç.Dr. Birsen KARACA SAYDAM
16:45 – 17:00 Tartışma
17:00 – 17:15
SEMPOZYUM KAPANIŞI
Etkinliğin başlamasına kalan süre:

Etkinlik Tarihi
23-24 Şubat 2019

 

 

İLETİŞİM

MOTTO Turizm
1394 Sok. Mimarsinan Mah. No:13 Kat:1/4 Alsancak/ KONAK / İZMİR
Tel :  (+90 232)  446 06 10
Fax: (+90 232)  446 07 11
e-mail: 
esin@motto.tc
www.motto.tc

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç baş ağrısı Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanın bulduğu alkali diyeti bir çok insan tarafından uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alınmaktadır. York testi

Çağımızın en yaygın rahatsızlıklarından bel ağrısı tedavisi için en güncel bilgilere ulaşmak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakın.